Hvordan skrive oppsigelse

Å skrive en oppsigelse kan være en vanskelig oppgave, ettersom det ofte innebærer å avslutte et arbeidsforhold på en respektfull og profesjonell måte. Her er en guide til hvordan du kan skrive en effektiv oppsigelse, med tips og beste praksiser for å sikre en smidig overgang.

Hva er en oppsigelse?

En oppsigelse er et formelt brev som en ansatt gir til sin arbeidsgiver for å informere om at han eller hun planlegger å avslutte sitt arbeidsforhold. Dette brevet bør være kortfattet og profesjonelt, og det bør fremheve den ansattes intensjon om å forlate selskapet på en positiv note. En godt skrevet oppsigelse kan bidra til å opprettholde et godt forhold til tidligere arbeidsgivere, noe som kan være verdifullt for fremtidige jobbmuligheter og nettverksbygging.

Når bør du levere en oppsigelse?

Tidspunktet for å levere en oppsigelse er kritisk. Generelt anbefales det at man overholder arbeidskontraktens krav om oppsigelsesfrist, vanligvis mellom to uker og en måned. Dette gir arbeidsgiveren tid til å finne en erstatter eller omorganisere andre ansatte for å dekke dine arbeidsoppgaver. Det er også viktig å vurdere tidspunktet for oppsigelsen slik at det ikke forstyrrer kritiske arbeidsperioder eller prosjekter.

Hvordan skrive en oppsigelse?

Innledning

Start brevet med en direkte og enkel innledning som tydelig angir hensikten med brevet. Det er vanlig å starte med en setning som: «Jeg skriver for å formelt meddele min oppsigelse fra min stilling som [din stilling] hos [selskapets navn], gjeldende fra [siste arbeidsdag].»

Takkeseksjon

Det er høflig å inkludere en takkseksjon der du uttrykker takknemlighet for mulighetene du har hatt i løpet av din tid i selskapet. For eksempel, «Jeg vil gjerne takke for de profesjonelle og personlige utviklingsmulighetene jeg har fått under min tid i [selskapets navn], og for den støtten jeg har mottatt fra mine kolleger og ledere.»

Overgangsplan

Det viser profesjonalitet å tilby assistanse under overgangsperioden. Du kan nevne at du er villig til å hjelpe til med å trene en erstatter eller å fullføre pågående prosjekter: «Jeg er forpliktet til å sikre en smidig overgang og er villig til å assistere i opplæringen av min etterfølger.»

Avslutning

Avslutt brevet på en positiv note, med en åpenhet for å bevare forbindelsen. En passende avslutning kan være, «Jeg ser frem til å holde kontakten, og jeg håper å kunne samarbeide igjen i fremtiden.»

Ekstra tips for oppsigelsesbrev

  • Vær profesjonell: Selv om du forlater jobben på grunn av negative omstendigheter, bør oppsigelsen opprettholde en profesjonell tone.
  • Hold det kort: Et oppsigelsesbrev bør være kort og konsist; det trenger ikke være mer enn én side.
  • Personlig levering: Om mulig, lever oppsigelsen personlig til din nærmeste leder før du informerer andre kolleger.
  • Unngå detaljer om din neste jobb: Det er ikke nødvendig å dele hvor du skal jobbe neste eller detaljer om din nye stilling.

Å skrive en oppsigelse er mer enn bare et brev; det er en mulighet til å avslutte et kapittel på en respektfull måte, samtidig som du legger grunnlaget for fremtidige muligheter.

Rull til toppen