Annonse:

Eierbrøk

Kalkuler eierbrøk. Vår kalkulator regner uteierbrøk for deg.

Eierbrøk-kalkulatoren er et nyttig verktøy for å kalkulere og regne ut eierbrøk/eierandel når to personer kjøper bolig med ulik egenkapital. Kalkulatoren tar utgangspunkt i hver av partene sin andel av boliglånet, samt hver persons egenkapital.

Formel for å finne eierbrøk for hver person:

Andel av kjøpesum = andel av lån + egenkapital
Eierbrøk = andel av kjøpesum/total kjøpesum


Person 1:

Person 2:

Annonse:
Rull til toppen