Timelønn

Kalkuler timelønn. Vår lønnskalkulator finner timelønn, månedslønn og årslønn.

Denne kalkulatoren tar enten timelønn, månedslønn eller årslønn og kalkulerer samtlige tall. Kalkulatoren baserer seg på 162,5 arbeidstimer i måneden og 1950 arbeidstimer i året.
Hvordan regne ut timelønn fra årslønn

Å regne timelønn fra årslønn er enkelt hvis du vet hvor mange arbeidstimer du skal ta utgangspunkt i. Hvis vi tar utgangspunkt i at det er 1.950 arbeidstimer i løpet av et år, så tar man enkelt og greit og deler årslønnen med antall arbeidstimer i ett år. Det vil si at dersom man tjener 400.000 kr i året, så vil man få:

400.000 kr / 1.950 = 205,13 kr

For å finne timelønn fra månedslønn, så deler man månedslønnen med 162,5.

Hvordan regne ut årslønn fra timelønn

Ved å gjøre motsatt av det man gjør når man regner ut timelønn fra årslønn, vil man enkelt kunne finne årslønnen ut fra timelønn. Igjen tar vi utgangspunkt i at det er 1.950 timer i et arbeidsår, og man multipliserer (ganger) timelønnen med antall arbeidstimer i et år. Dersom man da tjener 225 kr i timen, vil man dermed få:

225 kr x 1.950 = 438.750 kr

For å finne månedslønnen fra timelønn, så ganger man timelønnen med 162,5.

Skroll til toppen
Rull til toppen