Annonse:

Gjennomsnitt

Kalkuler gjennomsnitt. Vår kalkulator regner ut gjennomsnitt for deg.

Hvordan regne gjennomsnitt

Gjennomsnitt kan enklest regnes ut ved å summere tallene i tallrekken, og deretter dele på antall tall i tallrekken. Dette er et artimetisk gjennomsnitt som er også kjent som vanlig gjennomsnitt med symbolet \(\bar{x}\).

Gjennomsnitt kan ofte bli påvirket av ekstremverdier, og i de tilfellene dette forekommer kan median være foretrukket å måle.

For å bruke denne kalkulatoren skiller du hvert tall med et mellomrom (eksempel 2 5 4 osv). Ved desimaltall kan enten komma eller punktum brukes. Ikke bruk tegn for tusenskille eller bokstaver.

Formel for gjennomsnitt

Formel for gjennomsnitt hvor n er antall tall:

$$\frac{x_1+x_2+x_3+\ldots+x_n}{n}$$

Annonse:
Rull til toppen