Annonse:

Standardavvik

Kalkuler standardavvik. Vår kalkulator regner ut standardavvik for deg.

Standardavviket (s) forteller oss hva det gjennomsnittlige avviket fra gjennomsnittet vi har i tallrekken vår. Standardavvik er også kvadratroten av varians.

Hvordan regne ut standardavvik

Fremgangsmåte for å regne ut standardavvik:
1. Finn differansen mellom hvert tall (x) og gjennomsnitt (\(\bar{x}\)).
2. Kvadrer (^2) hver differanse
3. Summer tallene
4. Del på antall tall minus 1
5. Finn kvadratroten

For å bruke denne kalkulatoren skiller du hvert tall med et mellomrom (eksempel 2 5 4 osv). Ved desimaltall kan enten komma eller punktum brukes. Ikke bruk tegn for tusenskille eller bokstaver.

Standardavvik formel

$$\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^N (x_i – \overline{x})^2}$$


Kalkulator for standardavvik
Annonse:
Rull til toppen