Annonse:

Lagerlikningen

Kalkuler lagerlikningen. Vår kalkulator regner ut lagerlikningen for deg.

Lagerlikningen, også kjent som varelagerlikningen, viser oss utgående balanse på varelageret. Den brukes ikke bare til å finne varelager, men alle poster i balanseregnskapet. Vi har også lagt til muligheten for å legge til avskrivninger. Vår kalkulator finner den ukjente for deg. Fyll ut tre av fire felt, så finner kalkulatoren vår den ukjente.

Formel for UB varelager:

IB varelager + varekjøp – vareforbruk


Fyll ut tre av fire felt for å finne den ukjente.

Annonse:
Rull til toppen