Annonse:

Likviditetsgrad 1

Kalkuler likviditetsgrad 1. Vår kalkulator regner ut likviditetsgrad 1 for deg.

Likviditetsgraden forteller oss om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, samt evnen til å innfri økonomiske forpliktelser innen forfall. I de fleste tilfeller ønsker vi at likviditetsgrad 1 er større enn eller lik 2.

Likviditetsgrad 1 er nesten det samme som likviditetsgrad 2, bortsett fra at likviditetsgrad 1 også tar utgangspunkt i varelager.

Formel for LG1:

$$\frac{omløpsmidler}{kortsiktig ~ gjeld}$$
Annonse:
Rull til toppen