Annonse:

Varians

Kalkuler varians. Vår kalkulator regner ut varians for deg.

Varians (s2) er et mål på spredningen i en tallrekke. Varians er kvadrert standardavvik.

Fremgangsmåte for å regne ut varians:
1. Finn differansen mellom hvert tall (x) og gjennomsnitt ((bar{x})).
2. Kvadrer (^2) hver differanse
3. Summer tallene
4. Del på antall tall minus 1

For å bruke denne kalkulatoren skiller du hvert tall med et mellomrom (eksempel 2 5 4 osv). Ved desimaltall kan enten komma eller punktum brukes. Ikke bruk tegn for tusenskille eller bokstaver.

Formel for varians:

$${\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^N (x_i – \overline{x})^2}$$

Annonse:
Rull til toppen