Annonse:

Arbeidskapital i prosent av omsetning

Kalkuler arbeidskapital. Vår kalkulator regner ut arbeidskapital for deg.

Arbeidskapitalen forteller oss differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og kan fortelle oss hvor mye av omløpsmidlene som er finansiert med langsiktig gjeld og egenkapital. Denne kalkulatoren viser deg arbeidskapital i prosent av omsetningen.

NB! Krever at du vet arbeidskapital i kroner.

Formel for arbeidskapital i prosent av omsetning

$$\frac{arbeidskapital ~ i ~ kr}{driftsinntekter ~ eksl. ~ mva}$$


Annonse:
Rull til toppen