Annonse:

Feriepenger

Kalkuler feriepenger. Vår kalkulator regner utferiepenger for deg og forteller deg omtrent hvor mye du vil få utbetalt i feriepenger. Kalkulatoren tar utgangspunkt i normale feriepengeprosenter, og det kan derfor være avvik fra din faktiske feriepengeprosent.


Hvordan regne ut feriepenger

Å regne ut feriepenger kan virke komplisert ved første øyekast, men det er egentlig en relativt enkel prosess. Feriepenger utgjør vanligvis en prosentandel av den totale lønnen du har tjent i feriepengeåret. Her er en trinn-for-trinn guide for å hjelpe deg med å beregne feriepengene dine.

1. Finn feriepengegrunnlag

Feriepengegrunnlaget er den totale lønnen du har tjent i feriepengeåret. Dette inkluderer fast lønn, variable tillegg og uregelmessige tillegg som feriepenger, bonus, og lignende.

2. Beregn feriepengeprosenten

Feriepenger utgjør vanligvis 10,2 % av feriepengegrunnlaget dersom man er under 60 år og har fire uker ferie. Du kan finne denne prosenten i arbeidsmiljøloven. Multipliser feriepengegrunnlaget med 0,102 for å få feriepengebeløpet.

3. Beregn antall feriedager

For å finne ut hvor mange feriedager du har opptjent, del det totale antallet arbeidsdager i året med antall arbeidsdager du jobber i uken, og multipliser deretter med antall ferieuker du har rett til.

4. Beregn totalt feriepengebeløp

Multipliser feriepengebeløpet per dag med antall feriedager du har opptjent.

Når får man feriepenger?

Tidspunktet for utbetaling av feriepenger kan variere, men det er vanlig at feriepengene utbetales i juni. Man vil da få feriepenger i stedet for normal lønn. Arbeidsgivere er pålagt å sørge for at de ansatte får feriepengene i god tid før ferieavviklingen starter, og utbetaling av feriepenger er regulert av ferieloven, som gir retningslinjer for hvordan dette skal håndteres.

Feriepenger til gode? Se vår rentekalkulator for å se potensiell utvikling på sparepenger.

Skatt på feriepenger

Så lenge feriepengene utbetales i ferieåret, er det skattefritt å få utbetalt feriepenger. Dersom man får utbetalt feriepengene samme året som de er opptjent, vil man måtte betale skatt på feriepengene. Dette er ikke uvanlig dersom man får utbetalt feriepenger ved oppsigelse eller forskudd på feriepenger.

Skal du bruke feriepengene på ferie i utlandet? Prøv vår valutakalkulator med daglig oppdaterte valutakurser!

Annonse:
Rull til toppen