Gjennomsnittlig kredittid kunder

Kalkuler gjennomsnittlig krdittid kunder. Vår kalkulator regner ut gjennomsnittlig kredittid kunder for deg.

Gjennomsnittlig kredittid kunder forteller oss i gjennomsnitt hvor lenge det tar før kunder som har kjøpt på kreditt betaler. Det er valgfritt å bruke 365 eller 360 så lenge man er konsistent i bruken.

Formel for gjennomsnittlig kredittid kunder:

$$\frac{gjennomsnittlig~kundefordringer}{salgsinntekter~inkl.~mva}*365$$
Skroll til toppen
Rull til toppen