Annonse:

Sikkerhetsmargin

Kalkuler sikkerhetsmargin. Vår kalkulator regner ut sikerhetsmargin for deg.

Sikkerhetsmarginen er hvor mye omsetningen kan reduseres før vi taper penger. Denne kalkulatoren regner ut både sikkerhetsmargin i kroner og i antall enheter. Krever at du vet nullpunktomsetningen.

Formel for sikkerhetsmargin i kroner:

$$omsetning~i~kr~-~nullpunktomsetning~i~kr$$


Formel for sikkerhetsmargin per enhet:

$$antall~solgte~enheter~-~nullpunktomsetning~i~enheter$$


Annonse:
Rull til toppen