Annonse:

Median

Kalkuler median. Vår kalkulator regner ut median for deg.

Medianen er det midterste tallet i en sortert tallrekke. Medianen blir ikke like påvirket av ekstremverdier i like stor grad som gjennomsnitt, og er ofte å foretrekke når vi har ekstremverdier.

For å bruke denne kalkulatoren skiller du hvert tall med et mellomrom (eksempel 2 5 4 osv). Denne kalkulatoren tar ikke desimaltall. Ikke bruk tegn for tusenskille eller bokstaver.

Formel for posisjon til median hvor antall tall, n er oddetall:

$$\frac{n+1}{2}$$


Formel for posisjon til median hvor antall tall, n er partall:

$$\frac{n}{2}$$

Annonse:
Rull til toppen