Annonse:

BMI

Kalkuler BMI. Vår kalkulator regner ut BMI for deg (18+).

BMI (body mass index), eller KMI på norsk, er et måletall som måler forholdet mellom høyde og vekt, og brukes for å gi en indikasjon på hvorvidt en person er undervekt, normalvektig eller overvektig. Kalkulering av BMI bør tas med en klype salt, da det er mange faktorer som kan spille inn på målt BMI. Kalkulatoren tar blant annet ikke høyde for alder, muskelmasse, graviditet osv.

Annonse: Maxulin – Gi mannen et boost. Få 50% avslag på de 2 første mnd

Formel for BMI:

$$\frac{vekt ~ i ~ kg}{høyde ~ i ~ cm^2}$$


BMIResultat
< 18,4Undervektig
18,5 – 24,9Normalvektig
25,0 – 39,9Overvektig
> 40Fedme
Annonse:
Rull til toppen