Annonse:

Prosent

Kalkuler prosent. Vår kalkulator regner ut prosent for deg.

Denne kalkulatoren hjelper deg med å finne hvor mange prosent en verdi er av en annen, hvor mye en verdi er av en viss prosent, og prosentvis økning/nedgang. Det oppgis også formel for alle utregninger, som hjelper deg å regne prosent.

Regn ut X prosent av Y

Formel for å finne X prosent av Y (for eksempel 20% av 350):

$$\frac{X}{100}*Y$$% avRegn ut hvor mange prosent X er av Y

Formel for å finne hvor mange prosent X er av Y (for eksempel hvor mange prosent 30 er av 200):

$$\frac{X}{Y}*100$$er hvor mange % avRegn ut prosentvis endring

Formel for å finne prosentvis enring (økning eller nedgang)(for eksempel hvor mye endring 50 til 60 er i prosent):

$$\frac{ny ~verdi ~- ~gammel ~ verdi}{gammel ~verdi}*100$$Prosentvis endring fra tilHvordan regne prosent på kalkulator

For å finne prosenten på kalkulator deler man enkelt prosentbeløpet med hundre før man ganger det med tallet man skal finne prosenten av. Dersom man for eksempel skal finne 30% av 200, deler man først 30 med 100:

30/100 = 0,3

Man ganger deretter 0,3 med 200 og får

0,3 x 200 = 60

I stedet for å først dele prosenten på hundre, kan man også enkelt og greit flytte komma to plasser til venstre. I eksempelet over hvor man har 30,0 så vil man da få 0,300 som er det samme som 0,3.

Annonse:
Rull til toppen