Annonse:

Stillingsprosent

Kalkuler stillingsprosent. Vår kalkulator regner ut stillingsprosenten for deg.

Denne kalkulatoren tar utgangspunkt i at en arbeidsuke er 37,5 timer, og gir deg stillingsprosenten basert på hvor mange timer som er i arbeidsavtalen.

Hvordan regne ut stillingsprosent

Antall timer i arbeidsavtalen: 20 timer
Antall timer for en full stilling: 37,5 timer
Utregning: 20 timer x 100/37,5 timer = 53,33
Stillingsprosent = 53,33
Hentet fra Skatteetaten.no

Annonse:
Rull til toppen