Nullpunktomsetning

Kalkuler nullpunktomsetning. Vår kalkulator regner ut nullpunktomsetning for deg.

Nullpunktomsetning er hvor mye omsetning vi må ha for å dekke kostnadene våre og gå i null. Denne kalkulatoren regner ut både nullpunkt i kroner (krever dekningsgrad) og i antall enheter (krever dekningsbidrag per enhet).

Formel for nullpunkt i kroner:

$$\frac{faste~kostnader}{dekningsgrad}$$


Formel for nullpunkt per enhet:

$$\frac{faste~kostnader}{dekningsbidrag~per~enhet}$$


Skroll til toppen
Rull til toppen

Annonse: