Annonse:

Likviditetsgrad 2

Kalkuler likviditetsgrad 2. Vår kalkulator regner ut likviditetsgrad 2 for deg.

Likviditetsgraden forteller oss om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, samt evnen til å innfri økonomiske forpliktelser innen forfall. Likviditetsgrad 2 skiller seg fra likviditetsgrad 1 i form av at den utelater varelager fra omløpsmidler. Slik skiller man ut omløpsmidlene som ikke umiddelbart kan brukes som likvider. I de fleste tilfeller ønsker vi at likviditetsgrad 2 er større enn eller lik 1.

Formel for LG2:

$$\frac{omløpsmidler~-~varelager}{kortsiktig ~ gjeld}$$


Annonse:
Rull til toppen